Nadzori fiskalizacije u razdoblju od 30. do 31. ožujka automehaničarskih radiona, autopraonica i kemijskih čistionica

U sklopu redovnih nadzornih aktivnosti ovlašteni službenici Ministarstva financija – Porezne uprave provodit će pojačane nadzore od 30.do 31. ožujka kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti održavanja i popravka motornih vozila, autopraonica i sl. i kemijske čistionice.

Ovlašteni službenici Porezne uprave će samostalno, ali i u suradnji s drugim nadzornim službama, kroz organizirane zajedničke akcije, tijekom cijele 2017. godine obavljati nadzore primjene odredaba Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom i nadzore pravodobnosti uplate poreza i doprinosa.

Javni poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za dodjelu bespovratnih potpora iz EU fondova

mingo_logo_new_Potpore se dodjeljuju za:

 • poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, posebice kroz izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica

Prihvatljivi prijavitelji:

 • pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće
 • imaju bar jednog zaposlenog na temelju sati rada u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja projektne prijave
 • ne djeluje u sektorima primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, sektoru ribarstva i akvakulture, sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda u nekim slučajevima, sektoru poslovanja nekretninama, djelatnosti kockanja i klađenja, financijskih djelatnosti i djelatnosti osiguranja, djelatnosti u turizmu, trgovanja ili proizvodnje robe vojne namjene i povezanih usluga te u djelatnostima usmjerenim izvozu
 • imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj prilikom podnošenja prijave
 • imaju podmirene obveze prema zaposlenima i državi
 • registrirani su za obavljanje gospodarske djelatnosti minimalno godinu dana prije dana predaje projektne prijave
 • iskazuju pozitivan EBITDA (poslovni prihod – poslovni rashod + amortizacija) u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave
 • imaju minimalni udio kapitala i rezervi u pasivi 15% prema godišnjim financijskim izvještajima u godini koja prethodi godini predaje projektne prijave
 • poduzetnici koji posluju sukladno Zakonu o porezu na dohodak moraju zadovoljiti uvjet ukupnih godišnjih primitaka većih od ukupnih godišnjih izdataka u godini koja prethodi godini predaje projektne prijave
 • nisu bili u blokadi ukupno više od 15 dana, od toga više od 5 dana u kontinuitetu, u proteklih 6 mjeseci prije dana predaje projektne prijave
 • nisu poduzetnici u teškoćama, postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije

Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program konkurentnost i kohezija

Iznos i intenzitet potpore jednom projektu

 • najmanje 300 tisuća, najviše 30 milijuna kuna
 • osnovni intenzitet potpore iznosi
 • 35% prihvatljivih troškova za srednje poduzetnike (do 250 zaposlenih)
 • 45% za mikro i male poduzetnike (do 50 zaposlenih)

    za pojedine sporedne aktivnosti vezane uz projekt (poput izrade natječajne dokumentacije, savjetodavnih usluga, sudjelovanja na sajmovima i usavršavanje) intenzitet potpore iznosi od 50% do 75%(usluge konzultanta)

Isplata potpore

 • zahtjev za nadoknadom sredstava podnosi se u roku od 15 dana nakon isteka svaka tri mjeseca provedbe projekta za troškove plaćene u tom razdoblju
 • korisnik ima pravo tražiti predujam višekratno do najviše 40% bespovratnih sredstava po projektu uz obvezno podnošenje bankovne garancije

Trajanje projekta

 • do 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora o dodjeli sredstava

Prihvatljivost projekta

 • provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektne prijave MINPO-u
 • rezultati projekta moraju imati ekonomski i društveni učinak u Republici Hrvatskoj
 • projektne aktivnosti moraju se odvijati u prihvatljivom sektoru
 • projekt nakon provedbe mora kao rezultat imati povećanje neto broja zaposlenih kod prijavitelja
 • korisnik mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilo kakve državne potpore
 • rezultati ulaganja MSP-a se moraju zadržati na mjestu ulaganja, najmanje 3 godine nakon završetka projekta
 • a projekte koji uključuju gradnju prijavitelj mora, prije predaje projektne prijave, osigurati pravomoćnu građevinsku dozvolu
 • za potpore dodijeljene za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu prihvatljivi troškovi moraju premašivati amortizaciju imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom 3 prethodne porezne godine
 • za potpore dodijeljene za diversifikaciju postojeće poslovne jedinice prihvatljivi troškovi moraju premašivati najmanje 200% knjigovodstvene vrijednosti imovine koja se ponovno upotrebljava, uknjižene u poreznoj godini koja prethodi početku projekta

Neprihvatljivi troškovi:

 • troškovi zaposlenika (plaće)
 • nadoknadiv PDV na prihvatljive

Ponovno se organizira tradicionalni sajam suvenira „Kvarner expo .“

Nakon trogodišnje stanke Obrtnička komora Primorsko-goranske županije ponovno pokreće tradicionalni sajam“Kvarner expo“, prodajnu izložbu proizvođača suvenira. Sajam će se ovaj put održati u Crikvenici, u Gradskoj sportskoj dvorani, 14. i 15. 04. 2017. godine.

Po prvi put će se ponuda sajma proširiti i na proizvođače vina i autohtonih proizvoda. Cijena osnovnog štanda veličine 4 m/2 iznosi 250,00 kuna po kvadratnom metru (s uključenim PDV-om). Sva dodatna oprema plaća se dodatno – prema cjeniku.

Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije je do trenutka kad se sajam prestao održavati imala tradicionalno dobar odaziv izlagača, proizvođača suvenira, te proizvođača autohtonih prehrambenih proizvoda. OK Sisak svojim je sredstvima subvencionirala veći dio troškova izlaganja i na taj način omogućila velikom broju izlagača nastup. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane obrtnike, OPG-e te proizvođače proizvoda u kućnoj radinosti da kontaktiraju komorski ured radi organizacije zajedničkog nastupa.

Sve dodatne informacije vezane uz Sajam objaviti ćemo kada nam ih organizator  dostavi.

9. susret prijevoznika u organizaciji Hrvatske obrtničke komore

U petak 31. ožujka 2017. godine u velikoj dvorani Matice hrvatskih obrtnika s početkom u 10,00 sati održati će se 9. susret prijevoznika  Hrvatske obrtničke komore.Susret prijevoznika Hrvatske obrtničke komore značajna je manifestacija koja svake godine okuplja prijevoznike – obrtnike, ali i trgovačka društva, kao i ostale dionike u obavljanju prjevozničkih djelatnosti. Važnost ove manifestacije očituje se u činjenici da je to jedan od rijetkih događaja na kojem obrtnici – prijevoznici imaju mogućnost razmijeniti međusobna iskustva i što je još važnije, komentirati probleme s predstavnicima relevantnih institucija.Na Susretu očekujemo izlaganje tema vezanih uz prijevoz robe u cestovnom prometu, prijevoz putnika u cestovnom prometu (autobusi), autotaksi prijevoz i male turističke brodare. Koncepcija samog susreta pruža priliku svim sudionicima da saznaju nove informacije bitne za struku, ali i mogućnost da iznesu najznačajnije probleme te da ponude svoje viđenje rješenja.

Nadalje, temeljem dobrih iskustava s već održanih stručnih susreta, namjera nam je i ove godine organizirati raspravu s bitnim sudionicima iz prijevozničke djelatnosti, ali i s predstavnicima izvršne vlasti, kako bi se odvojilo dovoljno vremena za primjerenu raspravu i donošenje prijedloga rješenja i zaključaka o ključnim problemima, prilikama i smjeru razvoja ove djelatnosti.

Na ovogodišnjem, 9. susretu prijevoznika, kroz izlaganja i raspravu razmotrit će se aktualne teme vezane uz obavljanje prijevozničke djelatnosti s naglaskom na:

 

 • odgovornost kod pretovara vozila
 • ”rad na crno” u kontekstu obavljanja prijevoza za vlastite potrebe
 • periodičke tehničke preglede vozila i obvezu homologacije
 • administrativne prepreke kod obavljanja prijevoza u nekim državama članicama EU
 • problem neregistriranog i nelegalnog obavljanja djelatnosti u prijevozu putnika
 • probleme brodara
 • nedostatak potpora u obnovi voznog parka i poslovanja prijevoznika

 

Kao i na prethodnim susretima, kroz razgovor s uvaženim predstavnicima državnih institucija, predstavnicima poslovne zajednice i ključnim dionicima u ovoj djelatnosti, planiramo se osvrnuti na teme i problematiku koja je od posebnog značaja za prijevoznike i za koju se još uvijek traže adekvatna rješenja.

Festival poduzetništva, obrta i OPG-ova – „Moja poduzetna Hrvatska“ 9. travnja 2017. Sisak

festZadovoljstvo nam je pozvati Vas na sudjelovanje u Festivalu poduzetništva, obrta i OPG-ova – „Moja poduzetna Hrvatska“ koji će se održati  9.4. u Sisku. Riječ je od prodajno-izložbenom festivalu kojeg je Styria media grupa – Hrvatska (Večernji list, Poslovni dnevnik, 24sata) već drugu godinu zaredom organizira diljem Lijepe naše, a Hrvatska obrtnička komora je partner i ove godine. Za sudionike Festivala omogućeno je besplatno izlaganje.
Projekt predstavlja idealnu priliku za predstavljanje malih i srednjih poduzetnika na sajmovima širom Hrvatske te njihovih proizvoda i usluga, ali i mogućnost ostvarivanja novih poslovnih kontakata i međusobnih povezivanja uz snažnu medijsku podršku s ciljem proširenja i unapređenja poslovanja.

Sajmovi će se u sklopu Festivala održati u 13 hrvatskih gradova u 2017. godini, na atraktivnim centralnim lokacijama, u vremenu od 10:00 do 18:00 sati , sajam u Sisku će se održati 9. travnja 2017. godine na prostoru novouređene pješačke zone u ulici S. i A. Radića

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane koji žele prezentirati svoje proizvode ili usluge da se prijave za besplatno sudjelovanje na Festivalu poduzetništva, obrta i OPG-ova “Moja poduzetna Hrvatska”Sisku 9.4. na mail adresu: mojapoduzetnahrvatska@vecernji.net

Prijave se primaju do 1. travnja 2017. (ili do popunjavanja kapaciteta). Prostor za izlaganje ustupa se bez novčane naknade, a zavisne troškove smještaja i prijevoza pokriva izlagač.
U privitku se nalazi prijava za sudjelovanjem, kao i pravilnik izlagača.

Raspored ostalih Festivala i detaljnije informacije možete pronaći na web adresi:http://www.poslovni.hr/festivali/o-projektu

kontakt:

Ivona Špoljarić
Odjel marketinga i promocije
Poslovni dnevnik
Oreškovićeva 6H/1 | 10010 Zagreb | Hrvatska
M: +385 (0)91 6500 451
T: +385 (0)1 6326 029
F: +385 (0)1 6326 019
ivona.spoljaric@poslovni.hr
www.poslovni.hr

Objavljen Javni poziv za obrtnike po Projektu: «Tradicijski i umjetnički obrti»

Operativnim planom poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2017. godine ( Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije br. 27/16 ) pored ostalih poticajnih mjera za razvoj malog gospodarstva planirana i dodjela bespovratnih potpora za obrtnike po Projektu: «Tradicijski i umjetnički obrti».Sisačko-moslavačka županija će u tijeku 2017. godine dodijeliti bespovratna sredstava (subvencije) za tradicijske i umjetničke obrte. To su obrti čiji je finalni proizvod rezultat tradicijskog obrta ili proizvod umjetničke vrijednosti izrađen pretežito ručnim radom i u malim serijama.

Javni poziv i sva potrebna dokumentacija s uputama za prijavitelje su objavljeni na  web stranicama Sisačko-moslavačke županije:

www.smz.hr/site/natj/javni/details/229-tradicijski-i-umjetniki-obrti-za-2017-godinu

NN 17/2017 Tehnički propis za građevinske konstrukcije 2017-02-24

Objavljen je Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, od 2017-02-24), možete ga preuzeti ovdje: NN 17_17 Teh_prop za grad 2017-02-24

Sufinanciranje nastupa članova HOK-a na 84. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 2017.; 13. – 19.05.2017.

Sukladno odluci Upravnog odbora HOK-a, 84. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu 2017. uvršten je u Plan međunarodnih sajmova HOK-a za 2017. godinu.

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na 84. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 2017., koji će se održati od 13. do 19. svibnja 2017. godine.

Radi se o najvažnijem i najvećem sajmu u Republici Srbiji, koji brojem izlagača, posjetitelja i sajamskom ponudom pruža mogućnosti hrvatskim obrtnicima i poduzetnicima za kvalitetnu prezentaciju proizvoda i usluga.

Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu  objedinjuje izložbe sljedećih djelatnosti: izrada alata, obrada metala i proizvodnja proizvoda od metala, strojogradnja, hidraulika i pneumatika, poljoprivredni proizvodi, ambalaža za poljoprivrednu, prehrambenu i kemijsku industriju, proizvodi gumarske industrije, poljoprivredna mehanizacija i rezervni dijelovi, šumarstvo, navodnjavanje, odvodnja; građevinarstvo, strojevi i oprema za obradu metala, obrada drva, prerada plastičnih masa i proizvodi od plastike, elektronika i energetika, obnovljivi izvori energije, kolektivni nastupi zemalja…

U nastavku Vam dajemo pregled osnovnih pokazatelja sajma iz 2016. godine te informacije i uvijete nastupa u 2017. godini:

Broj izlagača 2016. godine: 1.507 izlagača, od čega 970 direktnih izlagača, 537 indirektnih izlagača,

Izložbena površina sajma: paviljonski prostori i izložba na otvorenom na preko 49.000 m2,

Broj država učesnica u 2016. godini: 24 direktnih izložbi država, 36 dodatnih država sa izlagačima-pojedincima, ukupno 60 država,

Ukupan broj posjetitelja u 2016. godini:  oko 125.000 posjetitelja, od čega preko 70.000 profesionalni posjetitelja (obrt, tvrtka, poljoprivredna gospodarstva),

Medijsko praćenje sajma: akreditiranih 756 novinara,

Popratna događanja:  poslovni susreti poduzetnika, predavanja, okrugli stolovi, nagradne igre i sajamska TV sa svakodnevnim aktualnim izvješćima o događanjima na sajmu.

 

Podaci o sajmu i uvjetima nastupa u 2017. godini:

Naziv sajma: 84. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu 2017., Hajduk Veljkova 11, 21000 Novi Sad, Republika Srbija; www.sajam.net

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu“ključ u ruke”, za članove HOK-a glasi 140,00 EUR/m2.

Puna cijena izlaganja za poduzetnike/ izlagače koji nisu članovi  HOK-a iznosi 280,00 EUR/m2.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu «ključ u ruke».

Svaki izlagač  priprema svoju prezentaciju, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama izložbenog prostora te dobiva i: dva natpisa na štandu, reprezentaciju i dežurstvo na štandu, najavu nastupa, transport eksponata, relacija Zagreb – Novi Sad – Zagreb i postavu na štandu, kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Napominjemo da je izlagački prostor HOK-a ograničen i da treba reagirati prijavom što prije, kako bi prijavljenim izlagačima stručna služba HOK-a mogla osigurati izložbeni prostor i kvalitetno pripremiti nastup na sajmu u Novom Sadu.

Izlagači dakle trebaju dostaviti prilikom prijave nastupa:

1)    prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj,

2)    podatke o robi koja se šalje na sajam,

3)    izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koju je naveo u obrascu “Podaci za carinu”

ROK PRIJAVE NASTUPA:  06. 04. 2017. ili do popune izložbenog prostora


Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku

Pretraživanje obrtnika
trazenje
Predsjednik sekcije
Damir Bunjan

tel: 098/737-172
e-mail: ketina@net.hr
Predsjednik sekcije
Silvija Capar

tel: 098/9535-650
e-mail: silvija.capar@gmail.com
Predsjednik sekcije
Sanjin Kramarić

tel: 091/2692-999
e-mail: sanjin@cocktail.hr
Predsjednik sekcije
Darko Klobučar

tel: 098/262-266
e-mail: polygraf@sk.t-com.hr
Predsjednik sekcije
Predrag Dorosulić

tel: 091/513-366
e-mail: intergips@net.hr
Predsjednik sekcije
Ivanka Čačić

tel: 099/4752-489
e-mail: ivanka.cacic@gmail.com
Predsjednik sekcije
Ivan Miličić

tel: 091/475-8888
e-mail: promet.milicic@gmail.com
dokumenti