Uključite se u projekt HOK Zajednička nabava

Hrvatska obrtnička komora (HOK) putem projekta HOK Zajednička nabava nastoji svojim članovima omogućiti kvalitetnije i povoljnije poslovanje te poticajno poduzetničko okruženje, osiguravanjem pogodnosti kod dobavljača roba i usluga iz raznih gospodarskih grana, čime se ostvaruju značaje uštede u poslovanju. Namjera je u projekt HOK Zajednička nabava uključiti partnere iz raznih gospodarskih sektora, bitne članstvu HOK-a u svakodnevnom poslovanju.

E-mail adresa za upite članstva i prijedloge za suradnju s novim partnerima: hok.zna@hok.hr 

Telefoni: 01 4806 635, 4806 653, 4806 639, 4806 670 

Popis partnera u nastavku:

NAZIV TVRTKE I DJELATNOSTI BENEFITI ZA OBRTNIKE KONTAKTI

INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.

INA
popust po svakoj litri kupljenog goriva na svim INA-inim maloprodajnim mjestima (395 benzinskih postaja u RH) uz uvjet sklapanja Ugovora za korištenje INA kartice – više na poveznici www.ina.hr

HEP-OPSKRBA d.o.o.

HEP
popust na opskrbu električnom energijom na temelju potpisanog Ugovora o opskrbi krajnjeg kupca te potvrde o podmirenom komorskom doprinosu T: 0800 5255
Online zahtjev za sklapanje ugovora na poveznici

CRODUX GRUPA

crodux
popust od 0,10 kn bruto po svakoj litri kupljenog goriva uz predočenje identifikacijske kartice;
popust se odobrava na sve vrste goriva uključujući i autoplin;
popust na plin u bocama na Crodux-ovim benzinskim servisima na kojima se obavlja prodaja plina u bocama za kućanstvo i viljuškare (propan-butan) – 10,00kn po svakoj boci od 10kg (=0,80 kn/kg plus PDV);
način plaćanja: Amex, Dainers, Master, Maestro, Visa i gotovina
karticno.poslovanje@crodux-derivati.hr
popust na opskrbu prirodnim plinom na temelju izrađene konkretne ponude opskrba.plin@crodux-plin.hr
UKAPLJENI NAFTNI PLIN (UNP)Popust sukladno prodanim količinama i načinu plaćanja, a nakon sklapanja individualnog ugovora.
1. UNP u bocama
osnovni rabat 0,80kn/kg na VPC Prodavatelja
2. UNP mix (isporuka u spremnik)
osnovni rabat 3% na VPC Prodavatelja
3. UNP – auto plin (isporuka na postaju za opskrbu vozila s auto plinom)
osnovni rabat 0,70kn/lit na VPC prodavatelja
*valuta plaćanja, dodatni količinski rabat i paritet definirati će se individualno, ovisno o bonitetu i prodanim količinama UNP-a
katarina.lacen@crodux-plin.hr
isporuka električne energije po najpovoljnijim uvjetima uz mogućnost uštede do 15% struja@crodux-energy.hr

PEVEC d.d.

PEVEC
ostvarivanje pogodnosti kao veleprodajni kupci B kategorije;
popust se ostvaruje na info/veleprodajnom pultu (veleprodajnoj blagajni);
iznos za ostvarivanje popusta ne može biti manji od =200,00 kn MPC;
rabati se odobravaju na programe: građevina i boja, keramika i sanitarije, željeznarija, vrt i sport, dom i dizajn (izuzev rasvjete)
ne odobravaju se za: bijelu tehniku, elektroniku, rasvjetu te artikle na akciji
T: 08004462
E: info@pevec.hr
W: www.pevec.hr

GHETALDUS OPTIKA d.d.

GHETALDUS
popust 10%

Ceh trgovine HOK-a o aktualnim problemima sektora

U četvrtak, 30. studenoga, održana je 5. sjednica Ceha trgovine HOK-a. Sjednica je održana u proširenom sastavu, a kroz dnevni red istaknuta je specifična problematika sektora sukladno prijedlozima županijskih obrtničkih komora.

Sjednicu je otvorio Mladen Malta, predsjednik Ceha trgovine HOK-a te je dnevni red jednoglasno usvojen.

Velika pažnja pridana je problematici rada nedjeljom te adekvatnom plaćanju djelatnika/ca za takvu vrstu rada. Članovi Ceha zaključili su da je nužno poštivanje Zakona o radu. Također se razgovaralo o bespovratnim sredstvima za male trgovce pa je dogovoren veći angažman na tom području.

Članovima Ceha prezentirani su primjeri dobre prakse suradnje s lokalnom samoupravom, a osobito kada se radi o najmu gradskih prostora u središtu gradova. Predsjednik Ceha Mladen Malta podsjetio je prisutne da je upravo na tu temu organizirana Konferencija u rujnu ove godine te potaknuo članove/ice na organizaciju sastanaka s predstavnicima lokalnih vlasti na kojima bi se osigurali optimalni uvjeti cijena najma takvih prostora.

Trgovci se također suočavaju s nedostatkom kvalificirane radne snage, poput mnogih obrtnika te smatraju da je nužno povećati uvozne kvote radnika, osobito tijekom sezone.

U okviru Plana rada Ceha za 2018. godinu, predložena je organizacija Susreta trgovaca krajem proljeća.

Obvezna naplata plastičnih vrećica za nošenje

Objavom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN. 116/2017) započinje najavljivana obveza naplate plastičnih vrećica od 1. siječnja 2019.

U prijelaznom periodu, Fond iduće godine planira provesti kampanju za informiranje javnosti i podizanje svijesti o negativnom utjecaju prekomjerne potrošnje plastičnih vrećica za nošenje na okoliš.

Stoga je u cilju smanjenja potrošnje plastičnih vrećica za nošenje Pravilnikom određeno:

  • Prodavatelj mora sve lagane plastične vrećice za nošenje (15 do 50 mikrona) naplatiti potrošaču na prodajnom mjestu robe ili proizvoda.
  • Prodavatelj je obvezan na mjestima na kojima besplatno daje vrlo lagane plastične vrećice za nošenje istaknuti vidljivu obavijest potrošačima o štedljivom i racionalnom korištenju ovih vrećica oznakom sadržaja »VREĆICE KORISTITE ŠTEDLJIVO«.

Pravilnikom se nadalje propisuje obveza proizvođača koji stavlja na tržište pića u ambalaži obuhvaćenoj sustavom povratne naknade, obvezu označavanja takve ambalažu GTIN oznakom, sukladno GS1 standardu i oznakom sustava povratne naknade, a upute Fond objavljuje na svojim mrežnim stranicama. Proizvođač koji stavlja na tržište povratnu (višekratnu) ambalažu, obvezan je takvu ambalažu označiti oznakom za povratnu ambalažu. Proizvođač koji stavlja na tržište proizvode u ambalaži od kojih nastaje otpadna ambalaža koja je opasni otpad, obvezan je takvu ambalažu označiti sukladno propisu kojim se uređuje razvrstavanje, označavanje i pakiranje tvari i smjesa. Oznake moraju biti stavljene na samu ambalažu, naljepnicu, deklaraciju ili na etiketu pričvršćenu na ambalažu i moraju biti jasno vidljive, dobro čitljive te trajne i izdržljive čak i nakon otvaranja ambalaže.

Uočavamo da je ovom prilikom propuštena mogućnost  da se u sustav povratne naknade vrati plastična ambalaža za mlijeko i mliječne proizvode.

Izuzeće i obveze malog proizvođača:

Proizvođač koji godišnje stavlja na tržište manje od:

– 300 kg staklene ambalaže

– 100 kg ambalaže od papira, kartona i višeslojne (kompozitne) ambalaže s pretežno papir-kartonskom komponentom

– 50 kg metalne ambalaže

– 50 kg plastične ambalaže

– 50 kg drvene ambalaže

– 50 kg ambalaže od ostalih ambalažnih materijala.

Proizvođač koji godišnje stavlja na tržište manje od gore navedenih količina ambalažnog materijala, smatra se malim proizvođačem i ne podliježe obvezi plaćanja naknada ni obvezi označavanja ambalaže sukladno Pravilniku, osim ako stavlja na tržište na području RH pića u ambalaži koja su obuhvaćena sustavom povratne naknade (bez obzira na količinu koju stavlja na tržište) – plaća povratnu naknadu.

Dostava podataka

Proizvođač podatke dostavlja Fondu tromjesečno do 10.-og u tekućem mjesecu za prethodno tromjesečje, odnosno godišnje do 01. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu putem:

  • Obrasca AOIO (Izvješće o vrsti i količini jednokratne ambalaže)
  • Obrasca A03 (Izvješće o vrsti i količini povratne (višekratne) ambalaže stavljene na tržište na području RH)

Mali proizvođač, iako nije u obvezi plaćati naknadu gospodarenja, u obvezi je dostavljati podatke Fondu na obrascu AO10, najkasnije do 01.ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Promjene poreznih propisa od 1. siječnja 2018.

S obzirom na velik interes javnosti u nastavku objavljujemo promjene poreznih propisa koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2018. godine, a posebno vezane uz porezne zakone, trošarine, olakšice, ali i sve ostalo u domeni Ministarstva financija.

ZAKON O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 115/16) propisano je da 1. siječnja 2018. na snagu stupaju odredbe koje se odnose na:

 

1. omogućavanje odbitka 50% pretporeza za nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz čija vrijednost ne prelazi 400.000,00 kuna uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima

 

2. povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a na 300.000,00 kuna

 

3. primjenu obračunske kategorije PDV-a pri uvozu strojeva i opreme iz Dodatka IV. Zakona o PDV-u vrijednosti veće od 1.000.000,00 kuna

DODATAK IV. POPIS STROJEVA I OPREME IZ ČLANKA 76. STAVKA 8. ZAKONA O PDV-u

1) Stroj ili oprema koja se temeljem općih pravila za primjenu Kombinirane nomenklature razvrstava u neki od tarifnih brojeva odsjeka XVI. kojeg čine:

a) POGLAVLJE 84 – Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanički uređaji; njihovi dijelovi,

b) POGLAVLJE 85 – Električni strojevi i oprema te njihovi dijelovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka, njihovi dijelovi i pribor.

 

2) Stroj ili oprema koja se temeljem općih pravila za primjenu Kombinirane nomenklature razvrstava u tarifne brojeve 8608, 8802, 8805, 8905 ili 8907:

a) 8608 – Željeznički ili tramvajski kolosiječni sklopovi i pribor; mehanička (uključujući elektromehanička) oprema za signalizaciju, sigurnost, nadzor ili upravljanje u prometu na prugama, cestama, unutarnjim vodenim putovima, parkiralištima, u lučkim postrojenjima ili zračnim lukama; njihovi dijelovi,

b) 8802 – Ostale letjelice (na primjer, helikopteri, zrakoplovi); svemirske letjelice (uključujući satelite) i letjelice – nosači suborbitalnih i svemirskih letjelica,

c) 8805 – Oprema za lansiranje zrakoplova; oprema za zaustavljanje na palubi i slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; dijelovi navedenih proizvoda,

d) 8905 – Brodovi-svjetionici, vatrogasna plovila, plovna jaružala, plovne dizalice i ostala plovila kod kojih je plovnost sporedna u odnosu na njihovu glavnu funkciju; plutajući dokovi; plutajuće ili uronjive platforme za bušenje ili pridobivanje,

e) 8907 – Ostali plutajući objekti (na primjer, splavi, spremnici, kesoni, iskrcajne platforme, plutače i svjetionici-plutače).

ZAKON O POREZU NA DOHODAK

Osnovni osobni odbitak može se uvećati za djecu i uzdržavane članove. Novom odredbom koja stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine propisano je da se dijete smatra djetetom kojeg roditelji, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju. Djecom se smatraju i djeca nakon završetka redovnog školovanja do prvog zapošljavanja, a uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju se: bračni drug, roditelji poreznog obveznika, djeca nakon prvog zaposlenja te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu.

Poreznu karticu koja sadrži podatke bitne za utvrđivanje osobnog odbitka od 1. siječnja 2018., Porezna uprava moći će dostavljati poslodavcu  ili samom poreznom obvezniku  i elektroničkim putem (putem sustava ePorezna).

Porezna uprava moći će, putem sustava ePorezna, temeljem podataka iz svojih službenih evidencija, omogućiti isplatiteljima primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak, dohodak od imovinskih prava, kapitala i osiguranja, uvid u podatke koji se odnose na

HOK Zajednička nabava

Uključite se u projekt HOK Zajednička nabava

 

hokzna

Hrvatska obrtnička komora (HOK) putem projekta HOK Zajednička nabava nastoji svojim članovima omogućiti kvalitetnije i povoljnije poslovanje te poticajno poduzetničko okruženje, osiguravanjem pogodnosti kod dobavljača roba i usluga iz raznih gospodarskih grana, čime se ostvaruju značaje uštede u poslovanju. Namjera je u projekt HOK Zajednička nabava uključiti partnere iz raznih gospodarskih sektora, bitne članstvu HOK-a u svakodnevnom poslovanju.

E-mail adresa za upite članstva i prijedloge za suradnju s novim partnerima: hok.zna@hok.hr 

Telefoni: 01 4806 635, 4806 653, 4806 639, 4806 670 

30. Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika

U Šibeniku je od 12. do 14. studenoga održan 30. Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore, koji je okupio oko 400 sudionika.

Domaćin ovogodišnjeg Kongresa bila je Obrtnička komora Šibensko-kninske županije, a pokrovitelj Ministarstvo turizma RH.

Kongres je otvorio ministar turizma Gari Cappelli, koji je istaknuo kako je Hrvatsku ove godine posjetilo 18 milijuna gostiju, što je povijesni turistički rezultat. „To je svakako veliki izazov za sve ugostitelje i turističke djelatnike, koji su odradili odličan posao te im stoga ovim putem zahvaljujem na predanom radu  i velikom doprinosu rezultatima uspjeha koji se ostvaruje u hrvatskom turizmu“. 

Prvog je dana sa zanimanjem praćen panel u kojem su sudjelovali predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec, državni tajnik ministarstva turizma Tonči Glavina, državni tajnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Mario Antonić, zamjenica ravnatelja HZZ-a Marina Nekić, pomoćnica ministrice regionalnoga razvoja i fondova EU Tajana Huzak te predsjednik Organizacijskog odbora 30. Kongresa ugostitelja Stjepan Knežević.

Objavom Zaključaka 30. Kongresa ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore“, zatvoreno je ovo najveće godišnje okupljanje struke. Zaključke su predstavili: Dragutin Ranogajec, predsjednik Hrvatske obrtničke komore, Stjepan Knežević, potpredsjednik Hrvatske obrtničke komore i predsjednik Organizacijskog odbora Kongresa te Joso Smolić, predsjednik Obrtničke komore Šibensko – kninske županije.

Uz objavu Zaključaka predsjednik HOK-a Ranogajec istaknuo je zadovoljstvo velikim odazivom sudionika i izrazio nadu da će doneseni „Zaključci“ biti realizirani do sljedećeg susreta struke koji će se ponovo održati u Šibeniku. Zaključke 30. Kongresa ugostitelja i turističkih djelatnika dostavljamo u privitku.

Zaključci 30 Kongresa.doc   

VODIČ ZA POSLODAVCE ZA NAUKOVANJE

HOK Zajednička nabava

Uključite se u projekt HOK Zajednička nabava

hokzna

Hrvatska obrtnička komora (HOK) putem projekta HOK Zajednička nabava nastoji svojim članovima omogućiti kvalitetnije i povoljnije poslovanje te poticajno poduzetničko okruženje, osiguravanjem pogodnosti kod dobavljača roba i usluga iz raznih gospodarskih grana, čime se ostvaruju značaje uštede u poslovanju. Namjera je u projekt HOK Zajednička nabava uključiti partnere iz raznih gospodarskih sektora, bitne članstvu HOK-a u svakodnevnom poslovanju.

E-mail adresa za upite članstva i prijedloge za suradnju s novim partnerima: hok.zna@hok.hr 

Telefoni: 01 4806 635, 4806 653, 4806 639, 4806 670 

Pretraživanje obrtnika
trazenje
Predsjednik ceha trgovaca
Damir Bunjan

tel: 098/737-172
e-mail: ketina@net.hr
Predsjednik ceha cvjećara i vrtlara
Boris Lemaić

tel: 098/5255-13
e-mail: lemaicboris@gmail.com
Predsjednik ceha ugostitelja i turističkih djelatnika
Sanjin Kramarić

tel: 091/2692-999
e-mail: sanjin@cocktail.hr
Predsjednik ceha proizvodnog obrta
Darko Klobučar

tel: 098/262-266
e-mail: polygraf@sk.t-com.hr
Predsjednik ceha uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera
Predrag Dorosulić

tel: 091/513-366
e-mail: intergips@net.hr
Predsjednik ceha frizera i kozmetičara
Ksenija Marinović

tel: 098/9885-776
e-mail:ksenija.marinovic.70@gmail.com
Predsjednik ceha prijevoznika
Ivan Miličić

tel: 091/475-8888
e-mail: promet.milicic@gmail.com
dokumenti