Udruženje Obrtnika Sisak

Povijest udruženja obrtnika

uosk

Tradicija obrtništva na prostoru Sisačko – moslavačke županije datira još iz rimskih vremena. Stvarajući bratovštine, cehove, zadruge, mjesne organizacije i udruženja,  obrtnici su se okupljali i neprekidno borili za bolje uvjete života, razvoj obrtništva i svoje mjesto u društvu. O tome posebno svjedoči podatak da je 1836. godine u Sisku osnovan i prvi obrtnički ceh, kao prva organizacija zanatstva u Sisku. Zanatstvo i trgovina se sve više razvijaju i postaju značajan gospodarski i društveni činitelj. U Hrvatskoj se osnivaju prve trgovačko – obrtničke komore.

Sisačka Trgovačko-obrtnička komora konstituirana je 8. lipnja 1870. godine a obuhvaćala je područje 1. i 2. banske, križevačke, đurđevačke, gradiške, brodske pukovnije, zatim područja gradskih općina Bjelovar, Brod, Kostajnica i Petrinja te utvrdu Ivanić. U okružju sisačke Trgovačko-obrtničke komore živjelo je tada 438.182 stanovnika.

Od tada komorski sustav se prilagođavao brojnim zakonodavnim promjenama, mijenjao je nazive i organizacijske oblike,  ali uvijek u funkciji zastupanja interesa i zaštite dostojanstva hrvatskih obrtnika.

Nakon raskidanja veza sa SFRJ i osamostaljenjem Hrvatske, temeljem Zakona o obrtu od 1993. godine, 01. srpnja 1994. godine održana je obnoviteljska  Skupštinom Hrvatske obrtničke komore, krovne organizacije hrvatskih obrtnika. Time su udareni temelji na kojima se počela brzo i snažno razvijati strukovna organizacija hrvatskih obrtnika.

Obnoviteljska skupština Obrtničke komore Sisačko – moslavačke županije
održana je 2. srpnja 1994. godine kojim činom je postala članica Hrvatske obrtničke komore zauzimajući tako važno mjesto u razvoju gospodarstva Sisak i Sisačko – moslavačke županije.

Ubrzo nakon toga održane su obnoviteljske skupštine pripadajućih Udruženja obrtnika Siska, Kutine, Novske, Petrinje, Hrvatske Kostajnice, Topuskog i Gline koja zajedno s Obrtnička komora Sisačko – moslavačke županije danas zastupaju i štite interese oko 2700 aktivnih obrtnika.

Na 5. sjednici održanoj  25. ožujka od 2004. godine, Skupština Obrtničke komore Sisačko-moslavačke županije donijela je odluku kojom 8. lipnja proglašava svojim danom.

Zastava Zajedničke obrtničke zadruge u Sisku iz 1889. godine (preuzeta iz zbirke Gradskog muzeja Sisak)

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide