Udruženje Obrtnika Sisak

Struktura udruženja

uosk

Darko Klobučar– PREDSJEDNIK

Dino Bećirević – PODPREDSJEDNIK

Skupština Udruženja je najviše tijelo upravljanja Udruženjem, a sačinjavaju je predstavnici članova Udruženja.


Skupština ima 25 članova:

Ivan Miličić

Mario Šarec

Katarina Matijević

Domagoj Cestarić

Mladen Silaj

Boris Lemaić

Ivančica Batinjan

Enes Harčević

Zoran Ciglar

Tihana Ljubojević

Jurica Culović

Goran Kramarić

                                                                                      Robert Borić

Zlatica Marjanović

Ivan Šarec

Darko Košar

Edita Baltić

                                                                                      Vlado Lavrnja

Darko  Dragičević

Zdenko Marčelja

Igor Smolčić

Dragan Šašek

Ivan Cvetnić

Matija Romarić

Dario Ljubojević

UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA OBRTNIKA SISAK:

Dino Bećirević

Ivančica Batinjan

Ivan Miličić

Robert Borić

                                                                                      Mario Šarec

Branka Biškupović Smoličić

Predrag Dorosulić

Zoran Ciglar

                                                                                 Katarina Matijević

NADZORNI ODBOR UDRUŽENJA OBRTNIKA SISAK:

Domagoj Cestarić
Enes Harčević
Zulejha Mekanović

struktura

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide