Udruženje Obrtnika Sisak

Društvo obrtnika Sisak

uosk

Osnovano je kao udruga građana – neprofitna organizacija s ciljem brige o obrtničkoj imovini „Dom Obrtnika“ te osmišljavanja društvenih i športskih aktivnosti aktivnih obrtnika te obrtnika umirovljenika. Tako su u sastavu Društva obrtnika svojedobno bile i nogometna, šahovska i  tamburaška sekcija, a danas nažalost djeluje samo sekcija umirovljenika te kuglački klub „Zanatlija“ Sisak. Društvo obrtnika također ima svoja tijela upravljanja: Skupštinu, Nadzorni odbor te Predsjednika.

 

PREDSJEDNIK DRUŠTVA OBRTNIKA SISAK: Ivan Miličić

POTPREDSJEDNICA DRUŠTVA OBRTNIKA SISAK: Katarina Matijević

SKUPŠTINA DRUŠTVA OBRTNIKA SISAK:

Katarina Matijević
Ivanka Čačić
Sanjin Kramarić

Ksenija Marinović

Ksenija Tušak

Zulejha Mekanović

Ivan Caren

Andrej Lacković

Darko Klobučar

Boris Lemaić

Krešimir Majcan

Ružica Malović

Predrag Dorosulić

Branka Bišković-Smolčić

Branimir Radanović

Mladen Silaj

Kristijan Cavrić

Enes Harčević

Danko Golac

Zuhdija Velić

Adolf Cvanciger

Damir Horžić

Alojz Ribić

Božidar Rendić

Đuro Kovačić

Alen Bakarić

Zoran Ciglar

Ivančica Batinjan

Josip Lipovac

Nikica Mračić

Branko Dolenčić

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:

Ivan Miličić

Katarina Matijević

Ivanka Čačić

Predrag Dorosulić

Ružica Malović

Kristijan Cavrić

Ksenija Marinović

Enes Harčević

Danko Golac

Mladen Silaj

Adolf Cvanciger

Alen Bakarić

Ivančica Batinjan

Branka Biškupović-Smolčić

Violeta Jelić

Josip Lipovac

Branimir Radanović

Božidar Rendić

Mario Šarec

Željko Vrbanus

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:

Damir Benac
Krešimir Pavlić

Anita Pufek

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide