Udruženje Obrtnika Sisak

Društvo obrtnika Sisak

uosk

Osnovano je kao udruga građana – neprofitna organizacija s ciljem brige o obrtničkoj imovini „Dom Obrtnika“ te osmišljavanja društvenih i športskih aktivnosti aktivnih obrtnika te obrtnika umirovljenika. Tako su u sastavu Društva obrtnika svojedobno bile i nogometna, šahovska i  tamburaška sekcija, a danas nažalost djeluje samo sekcija umirovljenika te kuglački klub „Zanatlija“ Sisak. Društvo obrtnika također ima svoja tijela upravljanja: Upravni odbor, Skupštinu, Nadzorni odbor te Predsjednika.

PREDSJEDNIK DRUŠTVA OBRTNIKA SISAK: Ivan Miličić

POTPREDSJEDNIK DRUŠTVA OBRTNIKA SISAK: Adolf Cvanciger

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA OBRTNIKA SISAK:

Ivanka Čačić

Matija Romarić

Ksenija Marinović

Dario Ljubojević

Kristijan Cavrić

 Adolf Cvanciger

Predrag Dorosulić

Tihana Ljubojević

Enes Harčević

Ružica Malović

Branko Dolenčić

Božidar Rendić

Branimir Radanović

Mladen Silaj

Vlado Lavrnja

                                                                                    Violeta Jelić

Krešimir Hrvačić

                                                                                   Darko Klobučar

Boris Lemaić

SKUPŠTINA DRUŠTVA OBRTNIKA SISAK

    Ivanka Čačić

Ivančica Batinjan

Branka Biškupović-Smolčić

Kristijan Cavrić

Adolf Cvanciger

Marijan Miličić

Predrag Dorosulić

Tihana Ljubojević

Enes Harčević

Tomislav Kralj

Krešimir Hrvačić

Ružica Malović

Ksenija Marinović

Katarina Matijević

Branimir Radanović

Božidar Rendić

Mladen Silaj

Mario Šarec

Boris Lemaić

                                                                                       Damir Horžić

Bernard Matijašević

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

Krešimir Majcan

                                                                                  Katarina Matijević

Adela Plevanč

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide