Udruženje Obrtnika Sisak

Cehovi

uosk

Radi usklađivanja i rješavanja stručnih pitanja gospodarske grane kojoj obrtnik pripada, obrtnici organiziraju svoj strukovni rad po cehovima na razini udruženja obrtnika i Komore.

Organiziranost rada iz stavka 1. ovog članka je dobrovoljna.

Cehovi su oblik strukovnog povezivanja na razini udruženja obrtnika i Komore radi usklađivanja i rješavanja stručnih i ostalih pitanja od zajedničkog interesa za članove ceha.

Na razini Udruženja obrtnika Sisak djeluju slijedeći cehovi:

  • Ceh proizvodnog obrta
  • Ceh uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera,
  • Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika
  • Ceh trgovaca
  • Ceh cvjećara i vrtlara
  • Ceh prijevoznika
  • Ceh frizera i kozmetičara

Zadaća ceha je promicanje i unapređenje djelatnosti te usklađivanje i zastupanje interesa članova udruženja obrtnika koji obavljaju istu ili slične djelatnosti na razini udruženja.

 

Predsjednik ceha proizvodnog obrta:

Zoran Ciglar
tel: 091/2534579

e-mail: zoran.ciglar@sk.t-com.hr

 

Predsjednik ceha uslužnog obrta 

Mario Šarec
tel: 098/454692
e-mail: g.o.sarec@gmail.com

 

Predsjednik ceha ugostitelja i turističkih djelatnika:

Dino Bećirević
tel: 091/8819197
e-mail: dino.becirevic@gmail.com

 

Predsjednik ceha trgovine:

Robert Borić
tel: 098/460760
e-mail: robertboric73@gmail.com

 

Predsjednik ceha prijevoznika:

Ivan Miličić
tel: 091/4758888
e-mail: promet.milicic@gmail.com

 

Predsjednik ceha cvjećara i vrtlara:

Branka Biškupović Smolčić
tel: 099/7079393
e-mail: vjencanicebranka@gmail.com

 

Predsjednica ceha frizera i kozmetičara:

Ivančica Batinjan
tel: 098/706242
e-mail: ivancica.batinjan@gmail.com

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide