Udruženje Obrtnika Sisak
Image default
Novosti Obrtnici

SMŽ – objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora po projektu „Tradicijski i umjetnički obrti“ za 2023. godinu – rok za prijavu je 30 dana od dana objave

SMŽ – objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora po projektu „Tradicijski i umjetnički obrti“ za 2023. godinu – rok za prijavu je 30 dana od dana objave

 

Cilj ovog Projekta je doprinos očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji baštine posebne
zanatske vještine i umijeće oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture, umjetničkih obrta
koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti te imaju sjedište i djeluju
na području Sisačko-moslavačke županije.

Sisačko-moslavačka županija će tijekom 2023. godine dodijeliti bespovratna sredstva
potpore (subvencije) za tradicijske i umjetničke obrte.

 

Sredstva potpore (subvencije) koje se dodjeljuju temeljem ovog Projekta imaju karakter
potpora male vrijednosti koje su propisane Uredbom komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.
prosinca 2013 i Uredbom komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. godine o izmjeni Uredbe
(EU) br. 1407/2013, u pogledu na njezino produljenje.
Pod potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku čiji ukupni
iznos ne prelazi 200.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju HNB na dan
isplate, u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i dvije prethodne godine) neovisno o razini
davatelja potpore male vrijednosti.

Više na linku:

https://www.smz.hr/natj/javni/105-smz/njp/gospodarstvo-regionalni-razvoj-i-fondovi-eu/9839-javni-poziv-za-dodjelu-potpora-tradicijski-i-umjetnicki-obrti-za-2023-godinu

.

 

Slične objave

Objavljen Javni poziv za obrtnike po Projektu: «Tradicijski i umjetnički obrti»

uosk

Održana 24. sjednica Upravnog odbora

uosk

Novi javni pozivi u okviru Poduzetničkog impulsa: Domaći sajmovi i Inozemni sajmovi

uosk
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide