Udruženje Obrtnika Sisak
Image default
Nekategorizirano

Novi Zakon o obnovi stupio na snagu

Novi Zakon o obnovi objavljen u “Narodnim novinama” broj 21/23 danas je stupio na snagu. Zakon uz administrativno rasterećenje procesa, što pojednostavljuje postupanje građanima i svim dionicima uključenima u proces obnove, donosi poboljšanja modela samoobnove te nove modele i pristupe u obnovi kao i jedinstveno djelovanje ključnih tijela za obnovu u okviru jednog upravljanja.

Do jednostavnije procedure ukidanjem elaborata i izrade projekta uklanjanja kuće.

Radi ubrzanja i pojednostavljenja obnove novim se zakonom ukida izrada elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije kod obnove kuća, obveza izrade projekta uklanjanja za obiteljske kuće, tehničko-financijska kontrola projekta te potreba ishođenja posebnih konzervatorskih uvjeta za konstrukcijsku obnovu zgrada unutar kulturno-povijesne cjeline.

Uvodi se model zamjene prava vlasništva umjesto obnove i izgradnje zamjenskih kuća te proširuje krug osoba s pravom na obnovu na braću i sestre vlasnika, odnosno bračnog druga, izvanbračnog druga, životnog partnera, odnosno neformalnog životnog partnera vlasnikovog srodnika.

Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama daje se ovlast za gradnju višestambenih zgrada i stjecanje nekretnina za privremeni smještaj.

Uvodi se davanje novčane pomoći građanima za uklanjanje uništenih zgrada, uključujući i pomoćne, gospodarske i ostale uništene zgrade, novčane pomoći za troškove izrade projekta, te mogućnost gradnje zamjenske obiteljske kuće u slučaju u kojem se utvrdi da popravak konstrukcije nije opravdan zbog klizišta i promjena temeljnih karakteristika tla.

“Država prijatelj donatora”

Novim se zakonom uvodi i mogućnost uklanjanja i onih kuća koje su dobile odluku o konstrukcijskoj obnovi a imaju ponudu donatora za gradnju zamjenske obiteljske kuće. U tom će slučaju država ukloniti postojeću kuću i očistiti teren na koji će donator postaviti obiteljsku kuću. Opravdanost ove mjere proizlazi iz samih troškova koji će za državu biti znatno povoljniji jer u tom slučaju neće trebati konstrukcijski obnavljati samu kuću već ju samo ukloniti.

Zbrinjavanje kroz davanje u vlasništvo kuće umjesto obnove

Zakonom se predviđa stambeno zbrinjavanje pogođenih osoba davanjem u vlasništvo kuće ili stana umjesto obnove ili izgradnje zamjenske obiteljske kuće.

Uvodi se učinkovitija i prikladnija javna nabava po geografskim cjelinama i blokovskim rješenjima i skraćivanje rokova za izradu projektne dokumentacije i provedbu revizije.

Najviše cijene usluga i radova utvrđivat će tijela koja će odlukom odrediti Vlada.

Transparentnost i vidljivost procesa obnove ojačat će se izradom cjelovite interaktivne mrežne GIS – aplikacije cijeloga područja obuhvaćenog potresom.

Poboljšat će se model samoobnove

Novim zakonom poboljšava se i model samoobnove. Zainteresirani građanin čija je kuća oštećena u potresu i koji provodi konstrukcijsku obnovu ili gradi novu zamjensku kuću, onog trenutka kad dobije rješenje Ministarstva na temelju izrađenog nalaza, država će mu na njegov poseban račun u komercijalnoj banci proslijediti čitav iznos potrebnog novca za obnovu ili izgradnju nove kuće, a u skladu s iznosima predviđenima za veličinu zamjenske kuće ili za projekt konstrukcijske obnove. Uplatiti će mu se i naknada za koordinaciju samoobnove u iznosu od 3.318 eura.

  • Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
    (“Narodne novine” broj 21/23)

Slične objave

Dopunjena lista zanimanja za koje poslodavac nije dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada

Tajnica UOSK

POZIV-Edukacije za modul eGrađevinski dnevnik

Tajnica UOSK

Tajnica UOSK
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide