UPOZORENJE -Pokušaj prevare fiktivne tvrtke European Business Number

Budite na oprezu ako vam je ovih dana stigla ponuda fiktivne tvrtke European Business Number (EBN) koja traži da se upišete u europsku bazu kompanija – u pitanju je prevara. EBN je prethodne dvije godine već pokušao prevariti hrvatske poduzetnike, a riječ je o iznosima koji se kreću i preko 15.000,00 kn.

Ponuda fiktivne tvrtke European Business Number (EBN) doima se ozbiljna, a naslov „Final Call“ poziva na brzu reakciju. Od poduzetnika se traži da dostave svoj PDV broj pod izlikom da to traže zakoni iz 2003. i 2011. godine. Pritom je vrlo lako nasjesti na prevaru koja se sastoji od obrasca koji sadrži sve prave karakteristike ponude za sklapanjem ugovora te se njegovim potpisivanjem i ovjerom sklapa važeći ugovor o objavi podataka za određenu naknadu. Treba biti oprezan da se na ponudu ne reagira jer se radi o ugovoru kojeg je naknadno vrlo teško poništiti.

Fizičke i pravne osobe koje nasjednu na ovu vrstu prevare ubrzo dobivaju račun za usluge oglašavanja koje iznose 677 eura. Riječ je o iznosu koji EBN naplaćuje u iduće tri godine koliko vrijedi ugovorna obveza koja stupa na snagu nakon ispunjavanja i vraćanja obrasca.

Postoje obrasci i s drugim iznosima što preračunato u kune na godišnjoj osnovi može dovesti do troškova od 15.000 kn ili više za poduzetnika koji nasjedne na prevaru.

Problemi s fiktivnom tvrtkom European Business Number postoje i u drugim zemljama EU, a za sada na razini institucija nije pronađeno odgovarajuće rješenje kako bi se prevara zaustavila. Hrvatska gospodarska komora (HGK) i Hrvatska obrtnička komora (HOK) iz tog razloga upozoravaju poduzetnike da pažljivo prouče što potpisuju i budu oprezni s podacima!

Obavještavaju da osim tvrtke EBN fiktivne poslove sklapaju i European City Guide iz Španjolske, Construct DaTa Verlag iz Austrije, kao i švicarske tvrtke Intercable Verlag, Euco Dana i Novachannel.

Pozivamo Vas da budete na oprezu, a ako u potpunosti ne razumijete ponuđeni ugovor ili neki drugi dokument, obratite se stručnoj osobi za pomoć.

Njemačka EBN prijavni obrazac

Pretraživanje obrtnika
trazenje
Predsjednik ceha trgovaca
Damir Bunjan

tel: 098/737-172
e-mail: ketina@net.hr
Predsjednik ceha cvjećara i vrtlara
Boris Lemaić

tel: 098/5255-13
e-mail: lemaicboris@gmail.com
Predsjednik ceha ugostitelja i turističkih djelatnika
Sanjin Kramarić

tel: 091/2692-999
e-mail: sanjin@cocktail.hr
Predsjednik ceha proizvodnog obrta
Darko Klobučar

tel: 098/262-266
e-mail: polygraf@sk.t-com.hr
Predsjednik ceha uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera
Predrag Dorosulić

tel: 091/513-366
e-mail: intergips@net.hr
Predsjednik ceha frizera i kozmetičara
Ksenija Marinović

tel: 098/9885-776
e-mail:ksenija.marinovic.70@gmail.com
Predsjednik ceha prijevoznika
Ivan Miličić

tel: 091/475-8888
e-mail: promet.milicic@gmail.com