SUSRET GRADITELJA HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE

SUSRET GRADITELJA HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE održat će se 4. ožujka 2015. godine u Matici hrvatskih obrtnika (Ilica 49, Velika dvorana)

graditelji

PROGRAM

09:30 – 10:00  – Akreditacija sudionika

10:00 SVEČANO OTVARANJE SUSRETA GRADITELJA

–        Uvodno obraćanje

                  Karlo Kabelka, predsjednik Ceha graditeljstva HOK-a,

–        Pozdravne riječi organizatora

Dragutin Ranogajec, predsjednik Hrvatske obrtničke komore

–         Pozdravne riječi pokrovitelja i svečano otvaranje Susreta graditelja

predstavnik Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

STANJE I PERSPEKTIVE U SEKTORU GRADITELJSTVA

10:20 Uvodno izlaganje predsjednika Ceha graditeljstva, Karlo Kabelka

10:30 Izlaganje predstavnika Litvanske gospodarske komore

10:40 Izlaganje predstavnika Udruge građevinara – European Builders Confederation (EU BUILDERS, Ricardo Viaggi

10:50 Izlaganje predstavnika Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

11:00 I. Panel rasprava – Stanje i perspektive u sektoru graditeljstva :

  • trenutna situacija u sektoru
  • novi Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
  • inspekcijske kontrole, provedba zakonske regulative
  • cijene građevinskih usluga
  • javna nabava
  • alternativno rješavanje sporova.

Sudionici panela:

– predstavnik Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (novi Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje)

– predstavnik Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (inspekcijski nadzor)

Zdenko Karakaš, Hrvatska udruga poslodavaca

Damir Percel, Hrvatska gospodarska komora

Karlo Kabelka, predsjednik Ceha graditeljstva HOK-a

Suzana Kolesar, Hrvatska obrtnička komora

Za vrijeme panela sudionici  će biti u mogućnost postavljati pitanja panelistima.

12:15 – 12:45             – pauza  – paralelno     Potpisivanje sporazuma o suradnji između  Gospodarske komore Latvije i Hrvatske obrtničke komore

ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU – PROVEDBA

12:45 Mogućnosti sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu, predstavnik FZOEU

12:55 Edukacija radnika, energetska učinkovitost – projekt CROSKILLS, predstavnik Građevinskog fakulteta u Zagrebu

13:10 Edukacija radnika na terenu, energetska učinkovitost – projekt CON CLIP, predstavnik HOK-a

13:20   II. Panel rasprava – Energetska učinkovitost u zgradarstvu – provedba :

Sudionici panela:

– predstavnik Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (Program energetske obnove stambenog fonda (obiteljskih kuća i višestambenih zgrada) za razdoblje od 2014. do 2020. godine)

dr.sc. Vesna Bukarica, dipl.ing.el., načelnica Sektora za Energetsku učinkovitost, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

– predstavnik Grada Zagreba

Zdenko Karakaš, Hrvatska udruga poslodavaca

Damir Percel, Hrvatska gospodarska komora

Milan Jokić, Udruga stanara i suvlasnika zgrada

dr.sc. Nina Štirmer, Građevinski fakultet u Zagrebu

Karlo Kabelka, predsjednik Ceha graditeljstva HOK-a

Za vrijeme panela sudionici  će biti u mogućnost postavljati pitanja panelistima.

od 14:40  –  ručak

Završetak Susreta graditelja

ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO PROMJENE PROGRAMA

Organizacijski odbor :

–        Ivan Obad, potpredsjednik HOK-a, predsjednik Organizacijskog odbora,

–        Karlo Kabelka, predsjednik Ceha graditeljstva HOK-a,

–        Antun Trojnar, potpredsjednik Ceha graditeljstva HOK-a,

–        Dževad Osojkić, član Ceha graditeljstva HOK-a,

–        Zlatko Prosinečki, član Ceha graditeljstva HOK-a.

Organizator:

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

Pokroviteljstvo:

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA

 

 

 

Pretraživanje obrtnika
trazenje
Predsjednik ceha trgovaca
Damir Bunjan

tel: 098/737-172
e-mail: ketina@net.hr
Predsjednik ceha cvjećara i vrtlara
Boris Lemaić

tel: 098/5255-13
e-mail: lemaicboris@gmail.com
Predsjednik ceha ugostitelja i turističkih djelatnika
Sanjin Kramarić

tel: 091/2692-999
e-mail: sanjin@cocktail.hr
Predsjednik ceha proizvodnog obrta
Darko Klobučar

tel: 098/262-266
e-mail: polygraf@sk.t-com.hr
Predsjednik ceha uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera
Predrag Dorosulić

tel: 091/513-366
e-mail: intergips@net.hr
Predsjednik ceha frizera i kozmetičara
Ksenija Marinović

tel: 098/9885-776
e-mail:ksenija.marinovic.70@gmail.com
Predsjednik ceha prijevoznika
Ivan Miličić

tel: 091/475-8888
e-mail: promet.milicic@gmail.com