Promjene poreznih propisa koje su stupile na snagu 1. siječnja 2018. godine

U nastavku objavljujemo promjene poreznih propisa koje su stupile na snagu 1. siječnja 2018. godine, a posebice vezane uz porezne zakone, trošarine, olakšice, ali i sve ostalo u domeni Ministarstva financija.

ZAKON O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 115/16) od 1. siječnja 2018. godine na snagu su stupile odredbe koje se odnose na:

1. omogućavanje odbitka 50% pretporeza za nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz čija vrijednost ne prelazi 400.000,00 kuna uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima

2. povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a na 300.000,00 kuna

3. primjenu obračunske kategorije PDV-a pri uvozu strojeva i opreme iz Dodatka IV. Zakona o PDV-u vrijednosti veće od 1.000.000,00 kuna

DODATAK IV. POPIS STROJEVA I OPREME IZ ČLANKA 76. STAVKA 8. ZAKONA O PDV-u

1) Stroj ili oprema koja se temeljem općih pravila za primjenu Kombinirane nomenklature razvrstava u neki od tarifnih brojeva odsjeka XVI. kojeg čine:

a) POGLAVLJE 84 – Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanički uređaji; njihovi dijelovi,

b) POGLAVLJE 85 – Električni strojevi i oprema te njihovi dijelovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka, njihovi dijelovi i pribor.

2) Stroj ili oprema koja se temeljem općih pravila za primjenu Kombinirane nomenklature razvrstava u tarifne brojeve 8608, 8802, 8805, 8905 ili 8907:

a) 8608 – Željeznički ili tramvajski kolosiječni sklopovi i pribor; mehanička (uključujući elektromehanička) oprema za signalizaciju, sigurnost, nadzor ili upravljanje u prometu na prugama, cestama, unutarnjim vodenim putovima, parkiralištima, u lučkim postrojenjima ili zračnim lukama; njihovi dijelovi,

b) 8802 – Ostale letjelice (na primjer, helikopteri, zrakoplovi); svemirske letjelice (uključujući satelite) i letjelice – nosači suborbitalnih i svemirskih letjelica,

c) 8805 – Oprema za lansiranje zrakoplova; oprema za zaustavljanje na palubi i slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; dijelovi navedenih proizvoda,

d) 8905 – Brodovi-svjetionici, vatrogasna plovila, plovna jaružala, plovne dizalice i ostala plovila kod kojih je plovnost sporedna u odnosu na njihovu glavnu funkciju; plutajući dokovi; plutajuće ili uronjive platforme za bušenje ili pridobivanje,

e) 8907 – Ostali plutajući objekti (na primjer, splavi, spremnici, kesoni, iskrcajne platforme, plutače i svjetionici-plutače).

ZAKON O POREZU NA DOHODAK

Osnovni osobni odbitak može se uvećati za djecu i uzdržavane članove. Novom odredbom koja je stupila na snagu 1. siječnja 2018. godine propisano je da se dijete smatra djetetom kojeg roditelji, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju. Djecom se smatraju i djeca nakon završetka redovnog školovanja do prvog zapošljavanja, a uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju se: bračni drug, roditelji poreznog obveznika, djeca nakon prvog zaposlenja te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu.

Poreznu karticu koja sadrži podatke bitne za utvrđivanje osobnog odbitka od 1. siječnja 2018., Porezna uprava moći će dostavljati poslodavcu ili samom poreznom obvezniku i elektroničkim putem (putem sustava ePorezna).

Porezna uprava, putem sustava ePorezna, temeljem podataka iz svojih službenih evidencija, omogućava isplatiteljima primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak, dohodak od imovinskih prava, kapitala i osiguranja, uvid u podatke koji se odnose na pripadnost općini/gradu primatelja.

Pri utvrđivanju dohotka od

BOXES – novi partner u projektu HOK Zajednička nabava

Novi partner u projektu HOK Zajednička nabava je  tvrtka BOXES d.o.o. Tvrtka BOXES d.o.o. je s proizvodnjom ukrasnih vrećica i ukrasnih kutija krenula početkom 2013. godine. Ubrzo je proizvodni asortiman nadopunjen zastupničkim asortimanom ukrasnih vrpci, proizvodima za pakiranje poklona i cvijeća te home dekoracijama. Od 2016 godine u ponudi je i asortiman stakla, vaza i lanterni.

BOXES d.o.o.posluje s kupcima iz Hrvatske, BiH i SLO (cvjećari, dekorateri, hoteli, restorani, slastičarnice, dvorane za svadbe, poklon dućani, trgovci namještajem, papirnice, suvenirnice, trgovački lanci, web dućani…)

IMAG8267

Na području Hrvatske vrše brzu dostavu kupljenih proizvoda.
Izložbeno prodajni salon i skladište tvrtke nalazi se na adresi Ul. Nede Krmpotić br.2, u Zagrebu.

Radno vrijeme izložbeno prodajnog salona i skladišta tvrtke je od ponedjeljka do petka od 07:00h do 16:00h, a subotom od 07:00h do 12:00h.

U Boxes – u je od 10.01. 2018. aktualna akcija za narudžbe cvjećara za proljetni i Uskrsni asortiman dekoracija.

Za narudžbe proizvoda koji su na skladištu vrijede ugovoreni uvjeti sa HOK-om dok za narudžbe asortimana u dolasku vrijede dodatni popusti.

 

Podrobnije informacije o asortimanu možete dobiti u izložbenom salonu ili na tel 01 5005 835 ili na  info@boxes.hr.

Posjetite i web stranicu: www.boxes.hr

Donesene nove smjernice za provedbu aktivne politike zapošljavanja od 2018. do 2020. godine

U okviru 73. sjednice Vlade Republike Hrvatske prihvaćen je Prijedlog zaključka o donošenju Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj u razdoblju za 2018. do 2020. godine.

Na temelju donesenih Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2018.- 2020. godine Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prihvatilo je Uvjete i načine korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ-a u 2018. godini.

Predstavnici Hrvatske obrtničke komore sudjelovali su u Radnoj skupini za izradu Smjernica koje su, kako je naveo ministar rada i mirovinskoga sustava mr.sc. Marko Pavić, strateški dokument koji će omogućiti korištenje aktivne politike zapošljavanja.

Ministar je istaknuo i koja su tri primarna cilja Smjernica. Prvi je povećanje  stope zaposlenosti kao ključna mjera za održivost mirovinskoga sustava i za održavanje investicija.  Vlada ima ambicije da se ostvari zaposlenost od 68%. Poseban je cilj povećanje stope zaposlenosti mladih od 15 do 29 godina na 45,7 posto te povećanje zaposlenosti starijih osoba na 55 posto te smanjenje udjela dugotrajno nezaposlenih osoba na 43,9 posto do 2020.

Drugi je cilj usklađivanje ponude i potražnje, odnosno tržišta rada i sustava obrazovanja za što je trećina sredstava osigurana iz Europskog socijalnog fonda, dok je treći cilj pojačati informiranost sudionika na tržištu rada.

Predstavljajući novitete u Smjernicama ministar je naglasio kako je cilj bio jačanje mjera koje su uspješne, a među uspješnijima je mjera samozapošljavanja u kojoj 80% tvrtki koje dobiju potporu prežive prvu godinu. U okviru te mjere potpore se povećavaju s 35 000 kuna na 55 000 kuna, odnosno ako se akumuliraju dvije osobe mogu dobiti 110.000 kuna, četiri 220.000 kuna, a ukoliko se pet osoba udruži u zadrugu mogu dobiti 275.000 kuna.

Drugi veliki iskorak koji za cilj ima povećanje cijene rada je jačanje pripravništva. Financiranje pripravništva  u realnom će sektoru iznositi 50 posto iznosa bruto plaće bez gornjeg ograničenja i uključit će i trošak prijevoza. U javnim službama će se pripravništvo financirati u područjima zdravstva, obrazovanja i socijalne skrbi u iznosu od 100 posto.

„Riječ je o paketu „Od mjere do karijere“  čija je vrijednost ove godine bila 1,5 milijardi kuna, a sljedeće će godine vrijediti oko 1,6 milijardi kuna“, pojasnio je ministar i nadodao da pored tog paketa postoje specijalizirani programi kojima je cilj zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada, posebice žena, mladih i osoba s invaliditetom.

Detaljne informacije nalaze se na web stranici: http://mjere.hr/

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018.

Ministar financija donio je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018. g. (Narodne novine 128/2017).

Sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2018. godinu ovise o prosječnom iznosu mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj-kolovoz 2017. godine, koja iznosi 8.020,00 kn prema objavi Državnog zavoda za statistiku.

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Najvažnije izmjene koje stupaju na snagu 1. siječnja 2018. odnose se na sljedeće:

– U svrhu praćenja odbitka pretporeza u iznosu 50% propisuje se da se podaci o tome evidentiraju u Obrascu PDV-a i to u polju VIII.1.1.2. (nabava osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz). U podacima o nabavi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz upisuju se isključivo podaci o dijelu vrijednosti (poreznoj osnovici) s osnove koje je odbijeno 50% pretporeza iz članka 61. stavka 2. Zakona o PDV-u uključujući i nabavu dobara i usluga u vezi s time. Primjerice, ako porezni obveznik nabavi osobni automobil vrijednosti 120.000 kuna plus 30.000 kuna PDV u polju VIII.1.1.2. iskazuje 60.000,00 kuna (dio porezne osnovice temeljem koje je odbijen pretporez).

– Za nastanak porezne obveze u graditeljskoj djelatnosti propisuje se da nije potrebna ovjera situacije od strane nadzornog tijela i u slučaju kada građevinske usluge tuzemnom poreznom obvezniku obavlja strani porezni obveznik na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze propisan člankom 75. stavkom 2. Zakona o PDV-u.

– Propisuje se da obveza obračuna PDV-a ne nastaje za plaćene ili primljene predujmove u vezi s isporukom dobara koju tuzemnom primatelju obavi strani porezni obveznik odnosno u vezi s isporukom dobara koje tuzemni porezni obveznik obavi stranom poreznom obvezniku.

– Propisuju se ostala pojašnjenja i nomotehnička usklađenja na području PDV-a (ispravak pogrešne oznake za KN u vezi sirka u zrnu te jesu li u slučaju primjene oslobođenja od PDV-a u okviru putničkog prometa dobra iznesena izvan EU prije isteka roka od tri mjeseca nakon mjeseca u kojem je obavljena isporuka).

Tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dodanu vrijednost možete preuzeti ovdje.

Ugostitelji prijavite svoje sudjelovanje na Danima poslova u turizmu 2018.

Nastavno na suradnju s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava u provedbi projekta „Dani poslova u turizmu 2018.“, ovim putem prosljeđujemo poziv ugostiteljima koji aktivno traže adekvatnu radnu snagu da se uključe kao izlagači na ovo događanje koje uključuje promociju slobodnih radnih mjesta i susret s osobama koje su u potrazi za poslom.

Svi zainteresirani ugostitelji (poslodavci) imaju se mogućnost prijaviti kao izlagači na „Dane poslova u turizmu 2018.“,  koji će se održati u Osijeku (17.01.), Zagrebu (26.01.) i Splitu (02.02.).

„Dani poslova u turizmu“ kao projekt nastali su u organizaciji Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ministarstva turizma, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatske turističke zajednice, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca i Udruge poslodavaca u hotelijerstvu sa ciljem osiguranja bolje vidljivosti zanimanja u turizmu te mogućnosti zapošljavanja koje pruža turistički sektor.

Poslodavci – izlagači ne snose troškove najma izlagačkog mjesta te je sudjelovanje omogućeno bez dodatnih troškova. Izlagačka mjesta imat će prilagođen vizualni identitet pojedinog ugostitelja te mogućnost održavanja pojedinačnih razgovora sa zainteresiranim osobama.

Na drugim „Danima poslova u turizmu“ očekuje se preko 10.000 posjetitelja, nezaposlenih osoba, učenika završnih razreda srednjih ugostiteljskih škola te ostalih zainteresiranih za rad na sezonskim poslovima. Upravo su „Dani poslova u turizmu“ prava prilika promocije poslova u turizmu te motiviranja za rad svih onih koji su potrazi za poslom, bilo da su do sada radili u turizmu ili ne, kao i mladih koji tek ulaze na tržište rada.

Aktivnosti jednodnevnih „Dana poslova u turizmu 2018.“, uključivat će predstavljanje poslodavaca na štandovima, panel rasprave, promociju centara kompetencija u turizmu, promociju zanimanja, mjera aktivne politike zapošljavanja kao i obrazovnog kutka svih institucija uključenih u organizaciju.

Prijavni obrazac za sudjelovanje u svojstvu poslodavca izlagača nalazi se na poveznici:

http://upitnici.hzz.hr/index.php?r=survey/index&sid=515214

Prijave se vrše isključivo putem navedenog linka te se svi koji žele nastupiti u svojstvu izlagača moraju prijaviti tim putem i poštovati navedene upute.

Zbog velikog interesa i ograničenog broja prijava molimo Vas da obrazac popunite i pošaljete u što skorijem vremenu, a najkasnije do 05.01.2018. godine.

Detaljnije informacije, kao i program događanja, dostavit će se nakon što isti budu usuglašeni i dostavljeni svim partnerima u projektu.


Obrtnici humanitarnim djelovanjem tijekom cijele godine pomažu diljem Hrvatske

Obrtnička komora Sisačko – moslavačke županije pokrenula je  humanitarnu akciju za pomoć Općoj bolnici Dr. Ivo Pedišić u Sisku, u koju su se uključila sva udruženja obrtnika s područja županije kao  gradovi i općine. Akcija se sastoji od prikupljanja novčane pomoći za kupnju MR uređaja. U tu svrhu sama OK SMŽ izdvojit će 10.000,00 kn u proračunu za iduću godinu, a ceh krojača će pokrenuti akciju šivanja kompleta posteljine za potrebe bolnice. Osim toga dio prikupljenih sredstava namijenit će se kupnji dijagnostičkog uređaja za potrebe odjela dječje urologije.

Hrvatska obrtnička komora zahvaljuje svim obrtnicima koji su tijekom godine dali svoj doprinos i nesebično pomagali drugima. Dobro se dobrim vrati pa HOK svim obrtnicima želi da to dobro osjete u nadolazećoj godini.

Čestit Božić i Sretna Nova godina!

Pretraživanje obrtnika
trazenje
Predsjednik ceha trgovaca
Damir Bunjan

tel: 098/737-172
e-mail: ketina@net.hr
Predsjednik ceha cvjećara i vrtlara
Boris Lemaić

tel: 098/5255-13
e-mail: lemaicboris@gmail.com
Predsjednik ceha ugostitelja i turističkih djelatnika
Sanjin Kramarić

tel: 091/2692-999
e-mail: sanjin@cocktail.hr
Predsjednik ceha proizvodnog obrta
Darko Klobučar

tel: 098/262-266
e-mail: polygraf@sk.t-com.hr
Predsjednik ceha uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera
Predrag Dorosulić

tel: 091/513-366
e-mail: intergips@net.hr
Predsjednik ceha frizera i kozmetičara
Ksenija Marinović

tel: 098/9885-776
e-mail:ksenija.marinovic.70@gmail.com
Predsjednik ceha prijevoznika
Ivan Miličić

tel: 091/475-8888
e-mail: promet.milicic@gmail.com
dokumenti