Društvo obrtnika Sisak

 

Osnovano je kao udruga građana – neprofitna organizacija s ciljem brige o obrtničkoj imovini „Dom Obrtnika“ te osmišljavanja društvenih i športskih aktivnosti aktivnih obrtnika te obrtnika umirovljenika. Tako su u sastavu Društva obrtnika svojedobno bile i nogometna, šahovska i  tamburaška sekcija, a danas nažalost djeluje samo sekcija umirovljenika te kuglački klub „Zanatlija“ Sisak. Društvo obrtnika također ima svoja tijela upravljanja: Skupštinu, Nadzorni odbor te Predsjednika.

 

predrag

PREDSJEDNIK DRUŠTVA OBRTNIKA SISAK: Predrag Dorosulić

 
POTPREDSJEDNICA DRUŠTVA OBRTNIKA SISAK: Katarina Matijević

 

SKUPŠTINA DRUŠTVA OBRTNIKA SISAK:

Katarina Matijević
Ivanka Čačić
Adolf Cvanciger
Branimir Radanović
Darko Klobučar
Zoran Ciglar
Đuro Kovačić
Mario Ribić
Mladen Silaj
Krešimir Majcan
Branka Biškupović-Smolčić
Sanjin Kramarić
Danko Golac
Tomica Pleša
Damir Bunjan
Božana Gjaić
Zulejka Mekanović
Nikica Mračić
Ivan Miličić
Josip Lipovac
Ksenija Marinović
Damir Horžić
Alojz Ribić
Božidar Rendić
Alen Bakarić
Mario Bakonji
Robert Korica
Ružica Malović
Drago Skender
Nenad Vrbanus
Velimir Klarić

 

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:

Ivanka Čačić
Adolf Cvanciger
Branimir Radanović
Krešimir Majcan
Mladen Silaj
Danko Golac
Ružica Malović
Božana Gjaić
Katarina Matijević
Alojz Ribić
Božidar Rendić
Velimir Klarić
Zoran Ciglar
Alen Bakarić
Josip Lipovac

 

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:

Damir Benac
Krešimir Pavlić
Branko Dolenčić

Pretraživanje obrtnika
trazenje
Predsjednik ceha trgovaca
Damir Bunjan

tel: 098/737-172
e-mail: ketina@net.hr
Predsjednik ceha cvjećara i vrtlara
Boris Lemaić

tel: 098/5255-13
e-mail: lemaicboris@gmail.com
Predsjednik ceha ugostitelja i turističkih djelatnika
Sanjin Kramarić

tel: 091/2692-999
e-mail: sanjin@cocktail.hr
Predsjednik ceha proizvodnog obrta
Darko Klobučar

tel: 098/262-266
e-mail: polygraf@sk.t-com.hr
Predsjednik ceha uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera
Predrag Dorosulić

tel: 091/513-366
e-mail: intergips@net.hr
Predsjednik ceha frizera i kozmetičara
Ksenija Marinović

tel: 098/9885-776
e-mail:ksenija.marinovic.70@gmail.com
Predsjednik ceha prijevoznika
Ivan Miličić

tel: 091/475-8888
e-mail: promet.milicic@gmail.com